Innovation readiness – är din organisation redo för digitalisering och innovation?

Digitalisering och innovation är inte ”det nästa stora som kommer” utan en utveckling som redan är här och som påverkar oss redan idag. Lyckas vi frigöra kraften inom organisationen och integrera kulturen i våra verksamheter så skapar det värde för våra kunder och andra intressenter, och ger oss konkurrensfördelar.

do-be consulting har hållit ytterligare ett uppskattat seminarium på temat digitalisering och innovation, denna gång i Malmö. Att ämnet engagerar kunde ses på det stora antalet deltagare – över 50 personer kom för att lyssna på Cai Strand från do-be consulting samt Magnus P Karlsson adj. professor på KTH inom innovation, och samarbetspartner till do-be consulting. De berättade om hur verksamheter inom privat- och offentlig sektor kan arbeta med innovationskultur på ett praktiskt sätt i organisationer. Våra gäster fick därtill prova på att göra en självskattningsövning för ”innovation readiness” – ett test de även kunde ta hem till den egna organisationen.

Visste du förresten att det finns omfattande studier som visar att företag som integrerar innovation i den strategiska planeringen, budget och resursallokering ökar sannolikheten att uppnå önskade finansiella mål?

Klicka gärna på länken för att läsa vår artikel på ämnet http://do-be.se/inspirations/digitalisering-innebar-att-betydelsen-av-din-innovationskraft-okar/:

Du kan även se en kort filmversion på: www.youtube.com/watch?v=BWQRhE71D28

Stort tack till alla er som kom! Bland våra engagerade gäster fanns Annika Fahlcrantz Unibake A/S, Anders Westerlund Skånetrafiken, Anita Asklund Lantmännen Maskin, Sandra Hodik Lantmännen Ek. förening, Maria Grynge  och Jan Sohlmér från Lomma Kommun, Pål Alfvegren Ceventus AB och Hans Nelfelt samt Andreas Wiesel, Linnette Ericsson och Elin Barnhold på Adsensus  AB.

Är du intresserad att få veta mer? Kontakta cai.strand@do-be.se eller sofie.palmer@do-be.se för att få veta mer om hur vi stöttar organisationer i att bli ”innovation ready”.