Från lågt till högt

Annelie Pannelie_pompe_2%20copy[1]ompe har världsrekordet i fridykning – på ett enda andetag har hon dykt hela 126 meter. Till detta har hon bestigit världens högsta berg. Annelie Pompe har äventyret som jobb och världen som sitt arbetsfält. En höstkväll besökte hon do-be consulting för att inför en engagerad publik berätta om sina världsrekord, utmaningar och drivkrafter. 

Annelie Pompe lever som hon lär. Det blev en hisnande berättelse om hennes äventyr – bilder och filmklipp blandat med engagerat tal. Men samtidigt är det ett jobb Pompe utför med mycket förberedelser, planering och träning. Att vänja sin kropp mot kyla för att klara de stora djupen och höga höjderna, att träna sitt sinne att det är möjligt och att inte ge upp  och att ständigt se till de små detaljerna. Annelie berättade bland annat om sin vistelse hos buddistiska munkar i Thailand där hon levde under total tystnad i tio dagar. Vardagen präglades av meditation och yoga från klockan 4 på morgonen till klockan 21 på kvällen – för att sedan sova på en träbrits med träkudde. Att möta sig själv under tystnad var en stor utmaning och det var inte långt borta att hon gav upp efter tre dagar. – Det är det vi finner jobbigt som vi många gånger behöver träna på, menar Annelie Pompe. Det  är en del av att uppnå sina mål.

Annelie har en grundsyn att det är vi själva som formar våra liv. Det vi kan kontrollera mest är vår kropp och våra tankar. Vi kan inte påverka de yttre omständigheterna i någon större utsträckning. Det vi kan göra är att bestämma vilket förhållningssätt vi har till de förändringar som sker på vägen. Hur vi väljer att tackla de yttre omständigheterna. Med våra tankar, inställning och attityd kan vi påverka det vi gör. I grunden handlar det om modet att leda och att förstå sig själv.

Men Annelie gör så mycket mer än att dyka och klättra. Hon är fotograf, författare, yogainstruktör, coach, inspiratör och mycket mer. Genom sin positiva och engagerade grundsyn kan Annelie hantera rädslor och därför åstadkomma så mycket av det hon drömmer om. Det var en inspirerande kväll som många av oss som kom för att lyssna tar med oss för att möta våra egna utmaningar.