Digitalisering innebär att betydelsen av din innovationskraft ökar

 – Med detta tema bjöd do-be consulting in sina kunder och partners till ett frukostseminarie på sitt Stockholmskontor. Talare var även  Magnus P Karlsson, adj. Professor i innovationsledning på KTH

Deltagande företagsledare från ett flertal branscher och myndighetsansvariga, deltog aktivt i konversationen kring gemensamma utmaningar inom bl.a. strategiplanering, processer och kultur.

Detta är precis det som ligger på vårt ledningsbord just nu” – Globalt transportinfrastrukturbolag

Ett av de bästa frukostseminarier jag deltagit i” – VD svenskt storföretag

Det var en samling ledare med höga förväntningar som intog konferensavdelningen på do-be consulting’s kontor i Stockholm city, alla med förhoppningen om att få insikter och delade erfarenheter kring två av de mest eftertraktade egenskaperna som en organisation eftersträvar just nu; Digitaliserings- och Innovationsförmåga.

Efter en kort presentation av do-be consulting VD Anders Holmquist, grundare av do-be consulting,  leddes alla igenom korta definitioner och tydliga exempel på framgångsrik digitalisering och innovation så väl som bra inspirationskällor för ett eget strategi- och genomförande arbete. Vi belyste och tydliggjorde även sambandet mellan ett effektivt utförande och en välutvecklad strategi och hur dessa ömsesidigt påverkar varandra i en positiv spiral.

Med ämnet öppnat och definierat tog Adj. Prof. Magnus P Karlsson vid och delade med sig av sina viktigaste insikter avseende digitalisering och innovation och var den senaste forskningen i ämnet står just nu. Han visade även på exempel på framgångsrika förhållningssätt och verktyg.

Många blir förvånade över de innovationsområden som ger högst hävstång när vi presenterar våra insikter” sa Magnus P Karlsson och visade på tydliga bevis att investeringar i kundupplevelsen och affärsmodellsutveckling ger en bättre avkastning än traditionell produkt och tjänsteutveckling.

Magnus P Karlsson redogjorde vidare för de faktorer som avgör en organisations digitaliserings-, innovations- och förändringsförmåga, följt av en självskattningsövning på dessa som deltagarna fick gå igenom, diskutera och även ta med sig ”hem” för egen del att använda i lugn och ro för sin egen analys. Viktiga perspektiv för dessa faktorer är Kultur, Process och Handling. ”Att analysera och jobba med dessa faktorer fungerar på små team likväl som på hela organisationsperspektivet” menade Magnus P Karlsson.

do-be consulting fortsatte med att visa på hur kunder till do-be consulting och andra framgångsrika företag och organisationer bedriver digitaliserings- och innovationsarbete. ”Digital transformation, tar sin utgångspunkt i en välformulerad strategi och att strategiarbetet matchas bäst av förmågan av ett effektivt förändringsarbete, genomförande och arbetssätt”. ”De som lyckas bäst gör det sedan om och om igen”.

Till sist redogjordes för de förmågor som stödjer ett framgångsrikt digitaliserings arbete – förmågan att:

1, skapa din digitala målbild

2. förändra din organisation

3. skapa digitala affärer & optimera dem

4. utnyttja teknikens möjligheter

5. skapa en attraktiv kundupplevelse

do-be consulting visade sedan hur man kan stärka innovationsförmågan i ett företag eller organisation. Vi  refererade bl.a. till framgångsrika kunder och Magnus P Karlssons insikter när han ger rådet till alla som vill stärka sin innovationsförmåga att börja med att lägga din grund/plattform genom att skapa medvetenhet i högsta ledningen och att integrera innovation i den strategiska planeringen.

Hela eventet avslutades med en engagerad frågestund där deltagarna fokuserade på bl.a. sambandet mellan strategi och kultur samt om det fanns någon skillnad i utmaningarna mellan små och stora eller etablerade och nya företag/organisationer.

Behovet av omvärldsbevakning och en mer inkluderande strategi var också något som diskuterades innan deltagarna bröt upp och tog med sig insikter, metod för självskattning och en stärkt energi att fortsätta stärka sina viktigaste förmågor inom digitalisering och innovation.

I januari 2017 kommer do-be consulting att ha detta seminarie vid sitt Öresunds kontor i Malmö.