blueprint-964629_1920 (2)

Inom GDPR stödjer vi idag organisationer i program med olika arbetsströmmar och tillhörande implementations-projekt. Vi skapar långsiktigt hållbara lösningar där människan sätts i centrum och möjligheter identifieras vid sidan om GDPR krav. Vårt kompetensområde omfattas av följande: Program och projektledning,…

kunder

Kundinteraktioner ökar och expanderar till nya områden genom plattformar såsom mobiler, sociala medier och läsplattor. Välinformerade kunder rör sig tvärs över dessa nya beröringspunkter varför kanalstrategier nu sätts på prov.