kunder

Kundinteraktioner ökar och expanderar till nya områden genom plattformar såsom mobiler, sociala medier och läsplattor. Välinformerade kunder rör sig tvärs över dessa nya beröringspunkter varför kanalstrategier nu sätts på prov.