Hur är det att jobba på do-be consulting?

Hos oss jobbar en skara riktigt vassa och kunniga konsulter, med olika bakgrunder och inriktningar. En del har en stark förmåga att utveckla strategier och rådgöra med ledningsgrupper, andra är bäst på att genomföra strategier och jobba nära kundens kund – några kan röra sig mellan både strategi och genomförande. Vissa har arbetat som ledare med stort personalansvar, andra har haft olika expertroller. Några har aldrig jobbat som konsult tidigare, en del har främst varit konsult i sin karriär.

Vår styrka är att vi kan samverka så många erfarenheter och förmågor med varandra. Genom att vi som grupp kan förena lång erfarenhet från managementkonsultbranschen med lång erfarenhet från olika linjebefattningar i andra branscher i privat och offentlig sektor kan våra kunder bäst få det de förväntar sig av en extern konsult. Vad som passar deras verksamhet.

Vi värdesätter ordning och reda. Vi har byggt detta företag från grunden med allt från värdegrundsbeskrivning och uppförandekoder till kvalitetsledningssystem och sökbar kunskapsdatabas. Alla anställda har en befattningsbeskrivning och målbeskrivningar som vi följer upp och anpassar två gånger om året. Varje månad har vi både personalmöte och kunskapsutveckling tillsammans med våra samarbetspartners. Vissa konsulter driver taktiska roller under VD, samtliga driver utvalda kunskapsområden och inspirerar övriga i dessa.

Främst är detta en kreativ, transparent, glad och utvecklande miljö. Här går det fort och den som vill och kan får möjlighet att påverka företagets utveckling. Vi måste ha förmågan att tänka nytt, vara disruptiva och ligga i framkant med utvecklingen. Vi är entreprenörer som hjälper våra kunder att bygga och utveckla sina verksamheter på ett hållbart vis.

Anders Holmquist och Mika Valtonen-André