Förändring och utbildning

do-be consulting har fått förtroendet att stödja Lantmännen i den sista delen av ett omfattande arbete att skapa ”Ett Lantmännen” . En total genomlysning har gjorts av verksamheten under de senaste två åren och do-be consultings uppdrag är att strukturera och leda den sista och kritiska delen i genomförandet – utbildningen i det nya och gemensamma sättet att arbeta samt att hålla ihop kommunikationsplanen. Uppdraget omfattar knappt 1000 personer på 50 orter och pågår under hela 2013.