ESS anlitar do-be consulting att upphandla och införa nytt ERP system

do-be consulting har fått förtroendet att stödja ESS i Lund att upphandla ett nytt ERP system, som kommer att stödja 700 användare i deras arbete. ESS står för European Spallation Source och är ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Tillsammans med den planerade MAX IV-anläggningen kommer ESS att bli ett nav i Europas infrastruktur för forskning. Uppdraget sträcker sig under 2012 och en bit in i 2013.