do-be consulting stödjer

 

 

 

Under 2013 har do-be consulting valt att stödja organisationerna Missing People – en ideell organisation som hjälper personer att finna anhöriga – Våga Börja Prata – stödjer barn till missbrukare – och Bröstcancerfonden genom konstauktionen Konst för Bröst.