do-be consulting medlem i SIQ- Swedish institute for Quality

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt medlemsorganisationer från både privata näringslivet och offentlig sektor. SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete, något som är kärnan i hur vi på do-be consulting arbetar med våra kunder.
Det nätverk av företag och organisationer som ett medlemskap i SIQ ger är värdefullt för oss. Vårt medlemskap möjliggör för oss att följa och bidra till forsknings- och utvecklingsarbete för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vi är måna om att ständigt vidareutveckla oss inom våra kärnområden och använder dessa kunskaper i våra uppdrag, vilket bidrar till kompetensöverföring även till våra uppdragsgivare.  Då vi på do-be consulting arbetar brett och djupt med kvalitetshöjande insatser inom både privat- och offentlig sektor kan vi också bidra med värdefulla erfarenheter till SIQ och deras arbete.