do-be consulting leder UC koncernens arbete med GDPR anpassning

UC AB är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan UC:s kunder fatta säkra affärsbeslut. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner.
EU parlamentet beslutade den 27 april 2016 att införa en ny Dataskyddsförordning (GDPR), den nya förordningen kommer att träda i kraft Maj 2018 och UC ska ha anpassat sina verksamheter till dess att den införs. UC har givit do-be consulting uppdraget och förtroendet att leda denna anpassning genom att planera, leda och verifiera programmet för GDPR inom UC koncernen.

do-be consulting är den nya generationens managementkonsultbolag som skapar bestående värden för sina kunder