Nyheter

Vi söker hyresgäster till vårt fina kontor i centrala Malmö!

Är ni ett fåmansföretag alternativt jobbar i ett stort bolag som behöver ett mindre rum för att arbeta på distans? Just nu finns ett fint rum ledigt för uthyrning i våra lokaler vid Gustav Adolfs torg i Malmö. Läs mer via nedanstående länk: https://objektvision.se/Beskriv/198001405

do-be consulting- stöd i Malmö stads arbete med nya dataskyddsförordningen (GDPR)

”do-be consulting har haft en betydande roll i det framgångsrika genomförandet av GDPR-programmet”, säger Bo Källmark, strateg på stadskontoret i Malmö stad. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen ikraft inom EU. För att kunna leva upp till förordningen har Malmö stad bedrivit ett program under hela 2018. Programmet har syftat till att säkerställa…

En mix av hållbarhet och teknologi skapar framtidens matinnovationer!

SE-Forum och do-be consulting hade förra veckan äran att deltaga i Sustainology Summit, organiserat av SACCNY (Svenska handelskammaren i New York) och förde där diskussioner med fokus på mat, innovation, teknologi och hållbarhet. Vår konsult Thomas Kanestad ledde tillsammans med Katarina Strandberg, Styrelseledamot i SE-Forum, en workshop på temat ”How to create value by caring…

Bizfullness

Förändring är mer regel än undantag i dagens organisationer. Förändring drivs bland annat av digitaliseringen, den fortsatta globaliseringen, ökad transparens, och inte minst av krav på hållbarhet i alla dimensioner, från sociala till nya cirkulära affärsmodeller och användandet av våra naturresurser. Som ledare ställs du inför många olika utmaningar där du skall kunna kombinera affärs-…

Retail i fokus

Digitaliseringen har aktualiserat stora förändringar inom retail-branschen de senaste åren. Med digitaliseringen skapas nya förutsättningar, marknader och konsumtionsbeteenden vilket kräver nya typer av styrning, processflöden, kulturer, affärsmodeller och tankesätt. Vi på do-be consulting har god kännedom om förändringsledning inom branschen och hur man bäst kan anpassa sin verksamhet för att möta framtiden i en digitaliserad…

Thomas Kanestad leder sustainability workshop på Svenska handelskammaren i New York!

do-be consulting kan stolt berätta att Thomas Kanestad är inbjuden till konferensen Sustainology  som anordnas av Svenska handelskammaren i New York den 13 november. Under Sustainology träffas framstående entreprenörer, beslutsfattare och disruptiva företag för att diskutera hur FN:s globala hållbarhetsmål #17 kan realiseras på temat framtidens mat och hållbarhet. Thomas kommer att leda workshopen ”How to…

do-be consulting medlem i SIQ- Swedish institute for Quality

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt medlemsorganisationer från både privata näringslivet och offentlig sektor. SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar…

Svante Osbeck knyts till do-be consulting

Vi är glada och stolta över att Svante Osbeck nu knutits till oss. Svante är en av de främsta inom komplex förändringsledning – både inom offentlig och privat sektor. Läs mer om Svante på sidan: Vi är do-be consulting/våra samarbetspartners

Oskar Svensson börjar på do-be consulting

Alla vi på do-be consulting hälsar Oskar Svensson varmt välkommen till vårat gäng. Oskar är en begåvad kille som kommer att tillföra mycket energi till oss på företaget och våra kunder. Läs gärna mer på Vi är do-be consulting

Thomas Kanestad börjar på do-be consulting

Vi hälsar Thomas Kanestad varmt välkommen till vårat gäng. Thomas har haft en rad olika befattningar inom ICA koncernen och kommer att stärka do-be consulting inom bland annat verksamhetsstyrning, ledarskap, detaljhandel, hållbarhetsfrågor och digitalisering. Thomas kommer att bli placerad på vårt Stockholmskontor.