Nyheter

Thomas Kanestad börjar på do-be consulting

Vi hälsar Thomas Kanestad varmt välkommen till vårat gäng. Thomas har haft en rad olika befattningar inom ICA koncernen och kommer att stärka do-be consulting inom bland annat verksamhetsstyrning, ledarskap, detaljhandel, hållbarhetsfrågor och digitalisering. Thomas kommer att bli placerad på vårt Stockholmskontor.

gdpr-3

Är ni GDPR-redo?

do-be consulting inledde seminarieserien för Swedbanks företagskunder i norra Stockholm med det hyperaktuella ämnet GDPR – Magnus Svensson och Mika Valtonen-André ställde frågan till publiken: Är ni redo?  Seminariet bjöd på en modell och en inblick i hur det är att leva med den nya förordningen efter den 25 maj. Det var en samling mycket engagerande och intresserade åhörare…

lampa

do-be consulting har fått tre nya delägare och partners

do-be consulting är stolta att vi fått tre nya delägare och partners – Anna Pankko, Gabriella Sjöberg och Magnus Svensson – alla tre verksamma i bolaget. Ni kan läsa mer om dem på denna hemsida.

Barbro v3 (2)

Barbro Frisch börjar på do-be consulting

Vi är glada att Barbro blivit en del av vårt gäng. Barbro har lång erfarenhet av förändrings- & affärsutvecklingsuppdrag på ledningsnivå inom främst stora och medelstora företag och organisationer. Barbros bidrar med kompetens inom förändringsledning, ledarskap, strategi, ledning & styrning, affärs- & verksamhetsutveckling. Barbro är en rutinerad chef och ledare i både linje- och stabsfunktioner och…

team-1928848_640

Nya samarbetspartners till do-be consulting AB

do-be consulting är stolta och glada för våra nya samarbetspartners – var och en med gedigna kunskaper och erfarenheter som kommer att stärka vårt företag ytterligare – med tung expertis inom olika viktiga områden såsom ledarskapsutveckling, konflikthantering, coachning, mindfulness, värdebaserat ledarskap, upphandlingar och affärs- och avtalsutveckling. Ni kan läsa mer om Helena Kubicek Boye, Eva-Lotta…

Lisa2

Lisa Grunder börjar på do-be consulting

Vi är glada att Lisa Grunder valt att börja på do-be consulting. Lisa har över 15 års erfarenhet av Telecom branschen i roller som affärsledning, produktledning, marknadsföring och projektledning. Hon kommer bland annat att tillföra och utveckla våra kunders förmågor att förena strategiutveckling med förändringsledning.    

Roos

Thomas Roos börjar på do-be consulting

Vi är glada att Thomas Roos valt att börja arbeta hos oss. Thomas har i över 10 års tid arbetat med Supply Chain Management och produktion där han i internationella miljöer utfört och infört en rad olika lösningar. Thomas har innehaft roller som ledare, projektledare, specialist och planerare. Thomas har fått sin erfarenhet från företag…

Malmö stad

do-be consulting – stöd i Malmö stads omorganisation för att möta framtida utmaningar

Detta var ett av Malmö stads mest omfattande omorganisationsprojekt. Projektet färdigställdes i tid och med avsett resultat. ”do-be consulting har haft en avgörande roll i det framgångsrika genomförandet av omorganisationen”, säger Jonas Langborg, enhetschef på Malmö stad HR-service. Den 1 maj 2017 ändrade Malmö stad sin organisation från en geografisk indelning med stadsområdesförvaltningar till fackförvaltningar…

UC

do-be consulting leder UC koncernens arbete med GDPR anpassning

UC AB är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan UC:s kunder fatta säkra affärsbeslut. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. EU parlamentet beslutade den 27 april…

logga_fullfarg_370

Region Skåne tecknar ramavtal med do-be consulting.

do-be consulting och Region Skåne tecknar ramavtal avseende strategi- och managementtjänster inom områdena Hälsa och sjukvård samt Finans. Inom Finansområdet är vi stolta över att blivit utsedda som nummer 1 bland tunga globala aktörer. Vi är den nya generationens managementkonsultbyrå.