TDC Sverige – utveckla och förtydliga affärsmodell inför stor upphandling​

Utmaning​:

TDC Sverige är en del av ett nordiskt telekom bolag. TDC stod inför att delta i en upphandling inom området ”Kommunikation som tjänst”, där kunden hade som mål att gå från många befintliga leverantörer till att få en huvudleverantör. Upphandlingen avsåg verksamhetsövergång omfattande både utrustning och system samt personal.​

Utmaning låg i att aktuell telefoniplattform är norra Europas största DECT-installation samt att TDC behövde anpassa och utveckla sin tjänsteleverans inom området ”Kommunikation som tjänst”. En mycket komplex upphandling, med många intressenter och högt affärsvärde med hög risk​​

Uppdrag​:

  • Stödja TDC att utveckla och besluta om en ny affärsmodell kring ”Kommunikation som tjänst”​
  • Etablera metodik för detaljerad kostnadskontroll över sourcingobjekten​
  • Utveckla ekonomiskt analysverktyg för simulering av olika scenarion samt utbilda i metodik kring nyttokalkyl​
  • Planera och resurssätta projekt för verksamhetsövergång omfattande utrustning, system och personal​

Angreppsätt​:

Tidigt skapa en intressentanalys (internt och externt) och i frekventa möten skapa en gemensam bild av utmaningen för TDC och gemensamt engagemang i organisationen.​

Resultat​:

  • Ny affärsmodell utvecklad och beslutad​
  • Utvecklade och förvaltade styrkort för respektive sourcingobjekt, ca 40 stycken​
  • Sammanställde dessa styrkort och skapade intäkts- och marginalanalys. Metodiken innebar en kostnadskontroll som tidigare aldrig hade varit möjlig att presentera och med hjälp av detta kunde beslut fattas på goda grunder​
  • Etablerade programkontor för planering av två stora faser; övergång- samt transformation.​
  • Bemannade identifierade projekt med resurser.​
See more references