Global utvecklare och tillverkare av Smartphones – Implementation av globalt KPI ”scorecard” med fokus på produktportföljanalys​

Utmaning​:

Företaget har huvudkontor i Taiwan. ​

Under 2010 och 2011 gjorde företaget en omfattande satsning på egna varumärken och inrättade globala produktkontor i flera världsdelar. Efter att tidigare främst varit en underleverantör till andra telefontillverkare krävdes nu utökat produktfokus.​

Uppdrag​:

Tillsammans med globala produktenheter identifiera relevanta KPIer för mätning av framgångsrik produktportföljhantering och utarbeta ett globalt ”scorecard” för uppföljning.​

Angreppsätt​:

Tillsammans med företagsledning samt globala produktchefer identifierades KPIer och”scorecards” i syfte att säkerställa en innovativ och lönsam produktportfölj. Ett antal workshops och presentationer hölls med representanter för olika funktioner och geografiska marknader.​

Resultat​:

  • Framtagande av globalt KPI ”scorecard”​
  • Inrättande av mötes- och uppföljningsstruktur​
  • Utbildning av olika funktions/marknadsansvariga.​
See more references