Finansiell aktör på nordiska marknaden – GDPR-program

Bakgrund/utmaning

  • Bolaget har genomfört flera förvärv genom åren och är etablerad i norden. En stor del av IT-miljön är centraliserad, men lokala tjänster finns. Kärnsystemen har inte minskat i takt med förvärven utan ökat, och idag finns cirka 150 system med data kring kund eller anställd.

Uppdrag/angreppsätt

  • Etablera ett nordiskt program med målbild att efterleva den nya dataskyddsförordningen GDPR, utan att påverka gruppens innovativa kraft och entreprenörskap. Utveckla organisationens processkartor och dokumentation, samt utveckla kunddatahanteringen utifrån ett kommersiellt perspektiv.

Resultat

  •  Sex arbetsströmmar gav underlag till lokala projektledare, för respektive organisation och land, att hantera. do-be consulting har ansvarat för programledning men även för tre strömmar; strategisk kunddatahantering, intern kommunikation och utbildning, samt system och data screening med implementation.
  • Projektet stängdes 2018 och efterlevnad hanteras nu i linjeorganisationen.
See more references