Den nya generationens managementkonsultbyrå

Vi var trötta på hur konsultverksamhet traditionellt har bedrivits. Vi var trötta på att det många gånger är viktigare att verkligheten ska passa in i modeller än tvärtom. Att kreativiteten låses in i strukturer. Samtidigt som kundens egna kompetenser och förmågor inte tas till vara för att möta en helhet.

Därför bröt vi oss loss och byggde do-be consulting. Vi letar hela tiden efter personer som delar våra värderingar och vill vara med att bygga den nya generationens konsultbyrå.

Lär mer om oss på vår hemsida, såsom: Värde för våra kunder eller se en kortfilm om vårt senaste event om innovation och digitalisering.

Är du vår nya medarbetare/ samarbetspartner?

Vi söker både kandidater för anställning och samarbetspartners som kan jobba som underkonsulter till oss. Skicka din beskrivning av dig själv och din CV till jobb@do-be.se