Barbro Frisch börjar på do-be consulting

Vi är glada att Barbro blivit en del av vårt gäng. Barbro har lång erfarenhet av förändrings- & affärsutvecklingsuppdrag på ledningsnivå inom främst stora och medelstora företag och organisationer. Barbros bidrar med kompetens inom förändringsledning, ledarskap, strategi, ledning & styrning, affärs- & verksamhetsutveckling. Barbro är en rutinerad chef och ledare i både linje- och stabsfunktioner och har flera års erfarenhet som senior konsult i flera olika branscher.