Anders Borg bild

Anders Borg var med och firade do-be consultings femårsdag

I måndags pratade Anders Borg inför en mindre grupp ledare på do-be consultings kontor vid Gustav Adolfs torg i Malmö. Ämnet för dagen var internationell utveckling och trender samt hur svenskt näringsliv och offentlig sektor står sig i händelseutvecklingen. Anders Borg berättade inspirerat om sina spaningar kring den ökade digitaliseringen, den geopolitiska situationen och vad som krävs av Sverige för att stå sig stark i jämförelsen. En engagerad publik ställde frågor till Anders och i slutet sammanfattade han med ett leende att han har “en patologisk optimism med ångestladdade svarta kanter runt den ljusa framtiden”. Detta blev en kväll för många att minnas länge.